Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2020

ribka
ribka
8441 bd2a 500
Sponsored post
feedback2020-admin
ribka
4981 500d 500
ribka
9399 7e27 500
ribka

May 24 2020

ribka
6491 c229 500
Reposted fromowca owca viacompletelydifferent completelydifferent
ribka
5797 e7dd 500
Reposted fromtfu tfu viacompletelydifferent completelydifferent
ribka
ribka
ribka
4034 d631 500
Reposted fromerq erq viakrainakredek krainakredek

May 12 2020

ribka
każdemu będzie dane to, w co wierzy.
— Michaił Bułhakow
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

May 11 2020

ribka
Cóż to za zaraza, skoro nie wybija jednej trzeciej Europy? Własną empatią lubimy się jarać, własnym przeżywaniem świata, zwłaszcza w tej sferze sieciowej. Wystarczy rzucić hasło i wokół niego zbiera się rój. Ale skoro umarła religia, potrzebujemy czegoś zastępczego i budujemy mniej lub bardziej wyimaginowaną wspólnotę. Mamy łatwość sklejania się w chwilowe społeczności, które niedługo później się rozpraszają. Może rzeczywiście tego potrzebujemy, bo jesteśmy wyalienowani, samotni, jest nas za dużo, mamy poczucie, że istniejemy w tak potwornej mnogości, że przepadamy.
— Andrzej Stasiuk
Reposted frommhsa mhsa viakrainakredek krainakredek

April 17 2020

ribka
5020 20e1 500
Reposted fromlaters laters
ribka
5020 20e1 500
Reposted fromlaters laters

April 03 2020

ribka
7662 5c52 500
Reposted fromzciach zciach viaAgnes Agnes

April 02 2020

ribka
5656 113a 500
IVIIII 1943 ROK
Warszawa, Praga
Reposted byMerelyGifted MerelyGifted

March 30 2020

ribka
3093 f05e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaQlka Qlka

March 25 2020

ribka
5605 5931 500
Reposted fromexistential existential viaAgnes Agnes

February 03 2020

ribka
5989 156e 500
Reposted fromtrawkaaa trawkaaa viahagis hagis
ribka
7799 1e5f 500
Kraków
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis viaQlka Qlka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...