Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2018

ribka

July 01 2018

ribka
ribka
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaQlka Qlka

June 28 2018

ribka
ribka
5740 a1b3
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viakrainakredek krainakredek

June 03 2018

ribka
4160 7e2d 500
Reposted fromrichardth richardth viabadblood badblood
ribka
Wszystko, co dobre, od początku ostrzega cię końcem.  A najlepsze żyje motylim życiem, zdycha gwałtownie.
— Bisz - Zawleczki, nakrętki, kapsle
Reposted fromdeviate deviate viabadblood badblood
Reposted fromAIeksandra AIeksandra viabadblood badblood

April 01 2018

ribka
7405 0003 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viabalu balu
ribka
1853 a3bc
.
Reposted fromcollageanka collageanka viabadblood badblood
1053 43e5
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viabadblood badblood
ribka
4003 864a
Reposted fromszatatan szatatan viabadblood badblood
ribka
7981 552b 500
When you're looking for summer T-shirt...
Reposted bythtwins4ever thtwins4ever
ribka
6176 74eb 500
Reposted fromoll oll viabadblood badblood

March 29 2018

ribka
5797 f904
Reposted fromnyaako nyaako viabadblood badblood
ribka
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viakrainakredek krainakredek

March 20 2018

ribka
8964 2fa4 500
Reposted fromnutt nutt viabadblood badblood

March 14 2018

ribka

To naturalne, że ludzie popełniają błędy i upadają. Czasami wystarczy odnaleźć w sobie odrobinę siły, podnieść się i iść dalej. Ale czasami trzeba wziąć do ręki zapałki, podpalić całe dotychczasowe życie i spokojnie zaczekać, aż spłonie.
A kiedy zostanie po nim jedynie garść popiołu, zacząć budować wszystko od nowa. Cegła po cegle. Kamień po kamieniu. 

— Martyna Senator - Z Popiołów

February 15 2018

ribka
6246 b669 500
ribka
1295 7a62 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl