Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2017

ribka
2215 a16e
Reposted fromgosciunew gosciunew viastraycat straycat

March 10 2017

ribka
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
ribka
selection-du-weekend-232-15
Reposted fromhighlmittel highlmittel viastonerr stonerr
ribka
7269 6294
Reposted bybalu balu
ribka
6922 bc70
Reposted bycupcakeofdarknessmahreJosette

February 24 2017

ribka
6883 284e
Reposted fromxopolly xopolly viastonerr stonerr
ribka
9289 a78c
Reposted frommammut mammut viastonerr stonerr
ribka
6065 2436
Reposted fromlaters laters viazapachsiana zapachsiana
2812 bf9b 500
ribka
ribka
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viazapachsiana zapachsiana
ribka
9162 46c9
Reposted fromtaSowa taSowa viabalu balu

February 23 2017

ribka
 Na pewno jest tak, że to, co przeżywa się z kimś, wspólnie z kimś – przeżywa się podwójnie
— Stachura
Reposted fromIriss Iriss viastonerr stonerr
ribka

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viazapachsiana zapachsiana
ribka
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viakrainakredek krainakredek
ribka
ribka
5778 c705 500
ribka

July 08 2015

ribka

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viasavor savor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl