Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2018

ribka
4160 7e2d 500
Reposted fromrichardth richardth viabadblood badblood
ribka
Wszystko, co dobre, od początku ostrzega cię końcem.  A najlepsze żyje motylim życiem, zdycha gwałtownie.
— Bisz - Zawleczki, nakrętki, kapsle
Reposted fromdeviate deviate viabadblood badblood
Reposted fromAIeksandra AIeksandra viabadblood badblood

April 01 2018

ribka
7405 0003 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viabalu balu
ribka
1853 a3bc
.
Reposted fromcollageanka collageanka viabadblood badblood
1053 43e5
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viabadblood badblood
ribka
4003 864a
Reposted fromszatatan szatatan viabadblood badblood
ribka
7981 552b 500
When you're looking for summer T-shirt...
Reposted bythtwins4ever thtwins4ever
ribka
6176 74eb 500
Reposted fromoll oll viabadblood badblood

March 29 2018

ribka
5797 f904
Reposted fromnyaako nyaako viabadblood badblood
ribka
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viakrainakredek krainakredek

March 20 2018

ribka
8964 2fa4 500
Reposted fromnutt nutt viabadblood badblood

March 14 2018

ribka

To naturalne, że ludzie popełniają błędy i upadają. Czasami wystarczy odnaleźć w sobie odrobinę siły, podnieść się i iść dalej. Ale czasami trzeba wziąć do ręki zapałki, podpalić całe dotychczasowe życie i spokojnie zaczekać, aż spłonie.
A kiedy zostanie po nim jedynie garść popiołu, zacząć budować wszystko od nowa. Cegła po cegle. Kamień po kamieniu. 

— Martyna Senator - Z Popiołów

February 15 2018

ribka
6246 b669 500
ribka
1295 7a62 500

February 13 2018

ribka
5266 1f80 500
Flicka Elisa
Reposted fromPoranny Poranny viabadblood badblood
ribka
5907 8326 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viaQlka Qlka
7794 df00 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaQlka Qlka

January 22 2018

ribka
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead vianienasycenie nienasycenie

January 20 2018

ribka
1702 6af1 500
Niksy, Nathan Hill
Reposted bytwiggylawitemize
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl