Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

ribka
8964 2fa4 500
Reposted fromnutt nutt viabadblood badblood

March 14 2018

ribka

To naturalne, że ludzie popełniają błędy i upadają. Czasami wystarczy odnaleźć w sobie odrobinę siły, podnieść się i iść dalej. Ale czasami trzeba wziąć do ręki zapałki, podpalić całe dotychczasowe życie i spokojnie zaczekać, aż spłonie.
A kiedy zostanie po nim jedynie garść popiołu, zacząć budować wszystko od nowa. Cegła po cegle. Kamień po kamieniu. 

— Martyna Senator - Z Popiołów

February 15 2018

ribka
6246 b669 500
ribka
1295 7a62 500

February 13 2018

ribka
5266 1f80 500
Flicka Elisa
Reposted fromPoranny Poranny viabadblood badblood
ribka
5907 8326 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viaQlka Qlka
7794 df00 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaQlka Qlka

January 22 2018

ribka
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead vianienasycenie nienasycenie

January 20 2018

ribka
1702 6af1 500
Niksy, Nathan Hill
Reposted bytwiggylawitemize

January 12 2018

ribka
6710 cee9
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viabadblood badblood

January 05 2018

ribka

December 27 2017

ribka
9931 b3dc
Reposted fromhagis hagis viaAgnes Agnes

December 26 2017

ribka
Boris Groh "Night walking"
Reposted frompossumincardigan possumincardigan viaQlka Qlka
ribka
2638 2f4b 500
Wine is love.

November 22 2017

ribka
This is Our Constellations by Adrian Borda
Reposted fromcorvax corvax viabalu balu

November 05 2017

8526 9e56 500
ribka
ribka
2556 726a
Reposted fromIriss Iriss viabadblood badblood
0939 ed3c
Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viariceball riceball
3792 32fa
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabalu balu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl