Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

ribka
This is Our Constellations by Adrian Borda
Reposted fromcorvax corvax viabalu balu

November 05 2017

8526 9e56 500
ribka
ribka
2556 726a
Reposted fromIriss Iriss viabadblood badblood
0939 ed3c
Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viariceball riceball
3792 32fa
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabalu balu

October 17 2017

ribka

Miroir (2013), a part of the LaBokoff Project.

October 16 2017

6281 0831 500
Reposted fromLaraneia Laraneia viaAgnes Agnes

October 03 2017

ribka
4900 1e59
Reposted fromwstawaj wstawaj viaAgnes Agnes

September 28 2017

ribka
Niksy to demony, które oszałamiają i uwodzą, wciągają do swojego świata i nie pozwalają o sobie zapomnieć. Każdy widzi je inaczej. Niksa to ktoś, kogo kochałeś, ale nie potrafiłeś przy sobie zatrzymać, albo coś nieuchwytnego, czego szukasz przez całe życie, o czym marzysz, choć jest nieosiągalne. Każdy ma swoją niksę.

Nathan Hill - Niksy

September 26 2017

ribka
7028 689c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viapirania pirania
1927 7a19 500
Reposted fromicanread icanread viabalu balu
1212 adc4
Reposted fromAmericanlover Americanlover viadelavide delavide
ribka
0219 c745 500
Reposted fromdaysleeper daysleeper viapirania pirania
0973 1342 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viabalu balu

September 13 2017

0849 72f7 500
Reposted fromartofvisuals artofvisuals viabadblood badblood
ribka
0885 19d7 500
Reposted fromoll oll viabadblood badblood
ribka
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viastonerr stonerr
ribka
7401 f918
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl