Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

ribka
1747 34f1
Reposted fromnyaako nyaako viabalu balu

August 06 2017

ribka
9399 1ea3
Reposted fromkarahippie karahippie viabalu balu
ribka
1697 a4cd 500
Reposted fromkaiee kaiee viakrainakredek krainakredek
ribka

Sukcesu nie mierzy się tym, co człowiek osiągnął, ale przeszkodami, które napotkał, oraz odwagą, z jaką walczył z przytłaczającymi przeciwnościami.

— Charles Lindbergh
ribka
3779 a377 500
Reposted fromidaru idaru viabalu balu

August 02 2017

ribka
Reposted fromedson edson viapirania pirania
ribka
7204 0470 500
Reposted fromlyder lyder viapirania pirania
ribka
9399 1ea3
Reposted fromkarahippie karahippie viakrainakredek krainakredek

July 11 2017

7660 9ac8 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viariceball riceball

May 21 2017

ribka
0868 19da
Reposted fromJMB03 JMB03 viamakemewannadie makemewannadie

May 05 2017

ribka
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viakrainakredek krainakredek

April 23 2017

ribka
Jeszcze jedno złudzenie: że zewnętrzne zdarzenia lub inni ludzie mogą cię zranić. Nie mogą. To ty im dajesz taką władzę nad sobą.
— Anthony de Mello - Przebudzenie
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viabadblood badblood

April 16 2017

ribka
8855 336d
Reposted fromvandalize vandalize viacukrowa cukrowa

April 15 2017

ribka
8106 4cc4

starborn-vagabond:

thatscienceguy:

Someone take me. Please. Anyone. I want to go now!

ALWAYS REPOST SOCOTRA.

I love this place it’s amazing TAKE ME THERE.

(via diverguy727)

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viastonerr stonerr
ribka
1236 c8c7 500
Reposted fromlittlefool littlefool viasowaaa sowaaa

April 06 2017

2151 d8e6 500

goldeh:

// goldeh //

Reposted fromcobbl3 cobbl3 viaAgnes Agnes

March 21 2017

ribka
2103 5bd4
do the work you want to see done
Reposted fromspiritual spiritual viastonerr stonerr

March 20 2017

ribka
7901 29ea
Reposted frommisstodd misstodd viakrainakredek krainakredek
ribka
ribka
Zobaczysz,
jeszcze z tego wybrnę,
nie będzie dziury w niebie,
pamięć -
jak szybę -
wytrę...
Niech no tylko
przyjdę do siebie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted bybadbloodniedonaprawienianadziejenadaremnesolivagantoversensitivepromieniecieniagitanamysteryblackcatguerrierahydrospheredezynwolturalalunaPicki91cupcakeofdarknessgosiuuaam16kwasmilosztelefonschroedingeraspokodamaribsyssdetoxdusixguerrierauciekammalajnainaspeakofthedevilpsilocybemermaid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl